Essential Therapy

Jumittaako töissä tai elämässä ylipäätään? Etsitkö syvempää itsetuntemusta ja uusia, tuoreita näkökulmia?

Terapiapalvelut ja työnohjaus Helsingissä

TYÖNOHJAUS

Takkuaako työssä? Työnohjauksesta voit saada tuoreita näkökulmia ja uutta virtaa työhösi.

Hahmoterapia

Millaista muutosta sinä kaipaat elämääsi? ”Todellinen tutkimusmatka ei ole uusien maisemien etsimistä vaan uusin silmin katsomista.” – Marcel Proust

pariterapia

Läheinen parisuhde on tärkeä hyvinvoinnin lähde. Sen ylläpitäminen vaatii avoimuutta ja uskallusta.

Katri Suvanto

Katri Suvanto

Hahmoterapeutti, psykoterapeutti, traumataideterapeutti, työnohjaaja, essential therapy

Terapiatyöskentely alkaa tutustumisella ja terapian tavoitteiden selvittämisellä. Mikä tuo asiakkaan terapiaan juuri nyt? Mihin hän kaipaa muutosta? Uuden rakentaminen alkaa oman itsen kohtaamisesta. Työskentelyssä tässä ja nyt asiakas alkaa tulla tietoiseksi tyypillisistä ajatus- ja toimintatavoistaan. Liikkeen, äänen tai värien kautta hän voi löytää ilmaisun jollekin, joka avaa uusia näkökulmia vaikkapa ihmissuhteisiin. Uudenlainen tietoisuus ja oivallukset sekä niiden vieminen arkeen omaa hyvinvointia paremmin tukevilla valinnoilla ovat olennaisia askelmia matkalla eheämpään elämään.

Hahmoterapeuttinen työskentelytapa soveltuu yksilö-, pari- ja ryhmäterapiaan sekä työnohjaukseen.