Työnohjaus

Mitä työnohjaus on ja kenelle siitä on hyötyä?

Jokainen jolla on tarve pohtia työssä jaksamistaan tai työhön liittyviä kokemuksiaan voi hyötyä työnohjauksesta. Yksilöllisessä tai työyhteisön työnohjauksessa lähdetään liikkeelle siitä mikä on ajankohtaista juuri nyt.

Työnohjaus sai alun perin alkunsa vaativassa asiakastyössä: kirkon, sosiaalityön ja terapeuttisen hoitotyön piirissä. Tutkimukset ovat osoittaneet työnohjauksen parantavan työn laatua ja lisäävän siihen osallistuvien työhyvinvointia. Tänä päivänä työnohjausta käyttävät monet eri alojen ammattilaiset sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Se tarjoaa apua eri tasoilla: oman työn ja työelämän ilmiöiden ymmärtämisessä ja työyhteisössä ilmenevien haasteiden kohtaamisessa.

Joka päivä olisi annettava oma mahdollisimman hyvä panoksensa työyhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi, ja samalla jatkuva muutostilanne ja uusiin asioihin sopeutuminen kuluttavat voimavaroja. Työnteko on myös saanut lisähaastetta työn siirryttyä etäympäristöihin ja hybridimalleihin.

Säännöllinen työnohjaus vahvistaa itsetuntemusta ja jaksamista, oli sitten kyseessä yksittäinen työntekijä, yrittäjä tai työyhteisö. Erilaisissa muutostilanteissa työnohjauksesta saatu tuki auttaa avaamaan uusia näkökulmia. Parhaimmillaan työnohjaus tukee omaa ammatillista kehittymistä ja lisää työhyvinvointia.

Vanhaa sananlaskua soveltaen, kun on kyse työhyvinvoinnista ja ammatissa kehittymisestä, puhuminen on kultaa. Ota yhteyttä ja kysy lisää työnohjauksesta!

“What makes the desert beautiful is that somewhere it hides a well.”

– Antoine de Saint Exupery
Yksilöllisessä tai työyhteisön työnohjauksessa lähdetään liikkeelle siitä mikä on ajankohtaista juuri nyt. Ota yhteyttä ja kysy lisää työnohjauksesta.