Essential Therapy

Taustaa

Oma kiinnostukseni hahmoterapeuttista työskentelytapaa kohtaan syveni 2000-2001, jolloin osallistuin hahmoterapiaryhmään. Mukana olo ryhmässä herätti kysymyksiä, joihin halusin löytää vastauksia; aloin oivaltaa, että erilaiset ratkaisemattomat asiat omassa elämässäni heijastuvat siihen, miten olen ja toimin muiden kanssa.

Hahmoterapian käytännönläheisyys, työskentely tässä ja nyt, viehätti ja avasi uusia näkökulmia itseeni ja elämääni.

Olen asunut ulkomailla muun muassa vuosina 2004-2010, jolloin asuin Belgiassa ja tein töitä EU:ssa. Kokemani ja näkemäni perusteella minua kiinnostavat erilaiset siirtymävaiheet elämässä, joihin kuuluvat myös maastamuutto, asuminen ulkomailla ja paluumuutto. Belgian-vuosiin sisältyvät myös opintoni tanskalaisessa gestalt-instituutissa (www.gis-international.com), josta valmistuin hahmoterapeutiksi kesäkuussa 2010. Minulla on oikeus käyttää Valviran myöntämää nimikesuojattua psykoterapeutin ammattinimikettä. Olen myös Kelan palveluntuottaja (ET-koulutus).
 
Käytän mielelläni luovia menetelmiä terapiatyössä. Esimerkiksi liikkeen, äänen tai värien kautta voi löytää ilmaisun jollekin tärkeälle. Olen valmistunut myös traumataideterapeutiksi (maaliskuu 2013).

Katri Suvanto

hahmoterapeutti, psykoterapeutti, traumataideterapeutti, työnohjaaja, Essential Therapy

Terapiatyöskentely alkaa tutustumisella ja terapian tavoitteiden selvittämisellä. Mikä tuo asiakkaan terapiaan juuri nyt? Mihin hän kaipaa muutosta? Uuden rakentaminen alkaa oman itsen kohtaamisesta. Työskentelyssä tässä ja nyt asiakas alkaa tulla tietoiseksi tyypillisistä ajatus- ja toimintatavoistaan. Liikkeen, äänen tai värien kautta hän voi löytää ilmaisun jollekin, joka avaa uusia näkökulmia vaikkapa ihmissuhteisiin. Uudenlainen tietoisuus ja oivallukset sekä niiden vieminen arkeen omaa hyvinvointia paremmin tukevilla valinnoilla ovat olennaisia askelmia matkalla eheämpään elämään.
Katri Suvanto

Hahmoterapeuttinen työskentelytapa soveltuu yksilö-, pari- ja ryhmäterapiaan sekä työnohjaukseen.